Nhà cung cấp

 

Thống kê
16 đang trực tuyến
Văn bản giao dịch 80 triệu cổ phiếu STB 'bị thất lạc'

Cụ thể, Sacombank đã ký thỏa thuận với ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịchSacombank và ông Đặng Hồng Anh, nguyên Phó chủ tịch Sacombank vào ngày 5/12/2012.

Theo thỏa thuận này, Sacombank đồng ý sử dụng 79.842.647 cổ phiếu (7,435% vốn cổ phần của Sacombank) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để thanh toán các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng trị giá 1.596,85 tỷ đồng.

Cũng theo thỏa thuận, ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Sacombank được toàn quyền mua, bán định đoạt, sở hữu cổ phiếu Sacombank mà hai ông này sở hữu.

 
Một góc công văn giải trình việc thất lạc báo cáo giao dịch thỏa thuận gửi HOSE của Sacombank.

Các cổ phiếu này được phân loại là tài sản siết nợ trong các báo cáo tài chính cho năm 2012. Sacombank đã thông báo cho Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về thỏa thuận cấn trừ này.

Giải trình về ý kiến của PWC, Sacombank cho biết đã có kế hoạch xử lý tài sản siết nợ này chậm nhất đến ngày 31/5/2013.

Sacombank dùng gần 80 triệu cổ phiếu để cấn trừ với khoản thu 172 tỷ đồng từ công ty Tín Việt; cấn trừ khoản cho vay 678 tỷ đồng tại Sacomreal; 329 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Sacomreal; 18 tỷ đồng cho vay Thành Thành Công; 192 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Thành Thành Công; 148 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu công ty Đặng Huỳnh; 59 tỷ đồng cho vay công ty Thành Ngọc.

Sacombank cho biết, ngân hàng đã gửi công văn số 771/CV-KT cho Sở Giao dịchChứng khoán TP.HCM (HSX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo về việc thực hiện các giao dịch thỏa thuận với ông Đặng Văn Thành, ông Đặng Hồng Anh và các công ty liên quan trong báo cáo tài chính năm 2012 vào ngày 12/3.

“Tuy nhiên do sơ xuất, bộ phận văn thư của Sacombank đã làm thất lạc nên báo cáo này chưa đến được Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM”- Sacombank lý giải.

 

Bài viết liên quan
Sản phẩm tiêu biểu